Klausimai

Tikriausiai mano problemos pernelyg menkos, lyginant su kitų žmonių problemomis?

Tai klaidingas įsitikinimas. Visi žmonės nėra vienodi, universalūs, todėl negali būti vienodo problemų sunkumo kriterijaus, vertinimo skalės. Kiekvienas žmogus unikalus,unikalūs ir jo džiaugsmai,rūpesčiai bei tai, kaip jis pats vertina savo problemą. O problemas reikia spręsti. Kiekviena problema trukdo patirti gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Gyvenimas – brangiausia, ką turi kiekvienas iš mūsų, jis vienintelis ir nepakartojamas, todėl ypač svarbu neapsunkinti jo, o jį pažinti, mėgautis juo.

Ar netapsiu priklausomas nuo psichologo?

Mano tikslas – padėti Jums suprasti tai, dėl ko Jūs jaučiatės nejaukiai, aptarti galimą problemą ir išmokti ją įveikti. Tame nėra jokios mistikos arba magijos, tai nėra tiesiog paprastas subjektyvus patarimas, kaip elgtis ir galvoti vienu ar kitu atveju. Psichologinio konsultavimo metu stengiuosi duoti Jums daugiau – išmokyti Jus pačiam identifikuoti ir spręsti Jums kylančias problemas bei išmokti su jomis susidoroti – ne tik dabar ir šiuo konkrečiu atveju, bet ir ateityje, tokiu būdu pagerinant savo gyvenimo kokybę. Žmogus nusprendžia, pajaučia, kad jis pajėgus tvarkytis pats.

Kaip galima atsiskleisti nepažįstamam žmogui?

Galima išsikalbėti draugams. Be abejo, galima. Nuostabu, kad mes turime draugų. Draugystė – puikus jausmas, ryšys. Tikras draugas visada pasiruošęs išklausyti ir patarti. Tačiau toks patarimas gali būti ir subjektyvus, paremtas savo asmenine patirtimi, kuri galbūt netinka Jums, nes Jūs esate unikali asmenybė. Linkėdamas Jums tik gero ir nenorėdamas Jūsų įskaudinti, draugas gali vengti pasakyti ką nors apie Jus, kas Jums gali būti nemalonu. Be to, jam gali trūkti kompetencijos,padedant spręsti problemą. Psichologas šiuo atveju – neutralus asmuo, specialistas, apmokytas atpažinti Jus kamuojančias problemas ir padėti Jums suprantama forma jas perteikti bei pasiūlyti problemos įveikimo būdus, griežtai besilaikantis psichologo etikos kodekso, įpareigojančio saugoti kliento konfidencialumą, todėl Jūs turite unikalią galimybę saugioje aplinkoje išsipasakoti, būti išgirstas nebijant, kad tai, ką Jūs pasakysite, taps žinoma kitiems. Taip, tai Jums nepažįstamas žmogus, kuris tik palyginti trumpą laiko tarpą tampa Jūsų gyvenimo palydovu, pagalbininku, konsultantu tam, kad ateityje Jūs pats sugebėtumėte spręsti kylančias problemas.

Kiek laiko turėsiu lankytis pas psichologą?

Priklausomai nuo problemos sudėtingumo, gali prireikti susitikinėti su konsultantu keletą ar net keliolika kartų, nes neįmanoma per vieną susitikimą pašalinti to, kas kaupta metų metais.

Nenoriu, kad apie konsultacijas ir mano problemas sužinotų kiti asmenys.

Savo veikloje griežtai laikausi psichologo profesinės etikos nuostatų, užtikrinančių kliento pateiktos informacijos slaptumą ir konfidencialumą (išskyrus ypatingus atvejus, kai iš kyla grėsmė kliento ar aplinkinių žmonių sveikatai ir gyvybei).

Retai būnu Lietuvoje. Ar galiu gauti pagalbą internetu arba telefonu?

Taip galite. Daugiau informacijos rasite čia.